Chi'lantro Kimchi Fries

Now Open

Chi'Lantro Burnet

5222 Burnet Rd. • Austin, Texas

Now Open

Chi'lantro South Lamar

1509 South Lamar Blvd. • Austin, Texas

Chi'lantro Restaurant

 

Chi'lantro Kimchi Fries

Home of

the Original Kimchi Fries

Korean BBQ Inspired